KONTAKT

Vil du dele din historie med os?

sammenskidervipaatabuet@gmail.com


Søger du hjælp og/eller støtte?

Livslinjen
På Livslinien arbejder vi ud fra et fælles værdisæt og en fælles vision om at forebygge selvmord.

Værdierne og visionen udgør et vigtigt funda­ment for det arbejde, vi dagligt udfører på rådgivningerne.

Bedre Psykiatri
Bedre Psykiatri er en pårørendeforening.

Deres rådgivning består af
pårørenderådgivning, de får mange henvendelser fra pårørende til mennesker der lider af forskellige former for psykisk sygdom.

DepressionsForeningen
DepressionsForeningen arbejder for, at mennesker ramt af depression og bipolar lidelse og deres pårørende kan leve et godt og meningsfyldt liv. Det gør de blandt andet via DepressionsLinien, der tilbyder gratis og anonym rådgivning
om depression og bipolar lidelse til psykisk sårbare og pårørende.
DepressionsLinien har åben mandag-fredag kl. 19-21. Ring på 3312 4774.

Psykiatrifonden
Psykiatrifonden kæmper for, at færre mennesker får en psykisk sygdom, og at flere får den behandling, de behøver. Vi arbejder med oplysning og aftabuisering.


Vi formidler forskning og viden. Og vi sikrer hjælp og rådgivning til alle børn og voksne, som har brug for det. I tide. Læs mere på hjemmesiden og få hjælp på ring-chat-skriv.dk og på tænkdigstærk.dk.

Gruppechat
DepressionsForeningen arbejder for, at mennesker ramt af
depression og bipolar lidelse og deres pårørende kan leve
et godt og meningsfyldt liv. Det gør de blandt andet via
DepressionsLinien, der tilbyder gratis og anonym rådgivning
om depression og bipolar lidelse til psykisk sårbare og pårørende.

DepressionsLinien har åben mandag-fredag kl. 19-21. Ring på 3312 4774.

Cyberhus
Cyberhus er et digitalt frirum, hvor unge i alderen 9-23 år, kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrende i vores Ung-til-ung. Der er altid nogen der vil lytte, og du kan være anonym. Cyberhus eksisterer kun på nettet, og al den rådgivning vi kan tilbyde findes derfor også kun på nettet. Vi vil altid gerne lytte, og med vores ord kan vi forsøge at støtte og rådgive.